Õhk-vesi soojuspumbad

Soojuspumbaga ammutatakse välisõhust soojust veetemperatuuri tõstmiseks.

Daikin Altherma 3

ÕHK-VESI SOOJUS
BOILER

Daikin Altherma 3 – Boileriga

ÕHK-VESI SOOJUS

Daikin Altherma

ÕHK-VESI SOOJUS

Miks valida õhk-vesi soojuspump?

Õhk-vesi küttesüsteemid sobivad hästi nii elu- kui ka ärihoonetesse, tagades optimaalse mugavuse, energiasäästlikkuse ja kulude kokkuhoiu.

• Kasutakse nii uusehitistes kui ka renoveerimisprojektide korral;
• R32 keskkonnasõbralik külmaine;
• Altherma 3 seadmed on A+++ energiatõhususe klassiga.

Õhk-vesi soojuspump kujutab endast kaasaegset kütteseadet, mis saab soojusenergia õhust ja kannab selle üle vesiküttesüsteemile.Väliskeskkonna soojuse kasutamine on üks lihtsaim viis erineva otstarbega hoonete kütmiseks.

Õhk-vesi soojuspumbad pidevalt täiustuvad. Arendus on suunatud peamiselt kompressoritele ja soojusvahetitele, mille tehnilisest tasemest sõltub soojuspumba soojustegur (СОР). Reeglina koosneb seade 2 kontuurist: sise- ja väliskontuurist. Väliskontuuri komponendid lubavad saada soojust ja energiat väliskeskkonnast ja suunata see sisemoodulile, kust soojus suunatakse tarbijale.

Õhk-vesi soojuspumpa võib paigaldada väiksesse ruumi praktiliselt ükskõik millises hoones. Soojuspump on seade, mille tõhusus (soojustegur) sõltub suuresti esmase soojusallika (välisõhu) ja veekontuuri (vesi objekti küttesüsteemis) temperatuuri vahest. Seega kehtib reegel: parimaid tulemusi saavutab suure küttepindalaga, st seina- või põrandaküttega soojuspump, kus temperatuur on madalam kui radiaatorites. Sellele vaatamata teostatakse suurem osa ühendusi läbi radiaatori, mis on meil väga levinud. Kuid ikkagi on soovitav, et radiaatoritel oleks maksimaalne pindala vähendamaks temperatuuri muutusastet.

Võimalusel eelistame põrandakütet. Tänu suurele pindalale suudab põrandaküttesüsteem soojendada objekti tõhusalt suhteliselt madala temperatuuri juures; erinevalt radiaatoritest ei ringle õhk ruumis, ei tõuse üles tolmu, õhk ei muutu kuivaks, aga temperatuur ruumis jaotub ühtlaselt.

Peale suurema efektiivsuse võrreldes teiste kütteliikidega on õhk-vesi soojuspumpadel veel järgmised eelised teiste soojuspumpade mudelite ees:

• Kiire soojusvaheti monteerimine ja käitamine;
• Jäävad ära mullatööd, mis muudab projekti märgatavalt odavamaks;
• Võimalus korraldada soojaveevarustuse.
• Soojusallikas on alati olemas.

Tõhusa seadme töö saavutamiseks tuleb leida täpne soojuspumba võimsus. Seadmed peab valima ja arvestused tegema spetsialist. Oluline on kaaluda ka lahenduste alternatiivvariante: võimsuse tagavara, seadme paigalduskoht, tehnilise lahenduse valik, paindlikkus, tehnilise toe kvaliteet ja kiirus. Seadmete õigeaegne hooldus pikendab selle kasutusiga. Kui mõni seade pakub Teile huvi, kuid Te ei suuda seda teiste pakutavate mudelitega võrrelda, pöörduge spetsialisti poole.

KÜSI HINNAPAKKUMIST